Insomni

Insomni
Trött på att ligga sömnlös? Det finns många som lider av så kallad insomni, vilket innebär svårigheter att somna, nattliga eller för tidiga uppvaknanden eller en känsla av att inte vara utsövd.

Sömnlöshet är att tillfälligt eller mer varaktigt inte kunna, eller ha problem med att sova. Alternativt kan det också vara att sova oroligt och vakna alltför lätt. Inom psykiatrin kallas sömnlöshet för insomni, och det specifika syndrom som utmärks av sömnlöshet och som inte är en direkt följd av något annat hälsoproblem kallas för primär insomni. Michael Jackson led av insomnia.

Andelen personer som klagar på sömnbesvär har fördubblats till 20 procent sedan 1993, enligt statistik från SCB. Att ha svårt att somna, vakna väldigt tidigt och/eller ha många mikrouppvaknanden under natten kallas insomni.

Sömnlöshet har oftast inte bara en orsak, utan är skapad av en serie av problem. I de flesta fall är stress och/eller för lite motion de största och vanligaste faktorerna. Men andra faktorer såsom oro, tinnitus, personliga kriser och dödsfall är också bidragande.

För diagnosen kronisk insomni gäller att besvären pågått i en månad och är förknippade med trötthets- eller irritationskänsla dagtid. Drygt var tionde svensk beräknas lida av kronisk insomni.

Insomni kan behandlas med olika beteendeterapeutiska tekniker samt med läkemedel (t.ex. sömnmedel). En behandlingform som i vetenskapliga studier visat sig effektiv vid dessa besvär är KBT, kognitiv beteendeterapi, med fokus på att kartlägga den drabbade personens sömnmönster, se över rutiner kopplade till sömn, öva på avslappningsövningar, andningstekniker samt personens tankar kring detta med sömn. En annan behandlingsform är NLP, som går ut på att genom självhypnos och andra praktiska verktyg och metoder ändra de tankar, exempelvis orostankar om framtiden, som stör sömnen. Metoden anklagas emellertid för pseudovetenskap.

Läs mer på nästa sida om tips som du bör tänka på för att kunna sova bättre!

What do almonds, bananas, milk and protein have in common? They are foods that help you to sleep. Eating healthy foods also has other benefits besides helping you sleep better. Among them are weight loss maintenance, blood sugar, and decreased risk of heart disease.